dilluns, de juliol 16, 2012

CARTA DELS ESTUDIANTS D'ANTROPOLOGIA


Benvolguts/des professors/es:

Els estudiants de grau, llicenciatura i màster d’Antropologia ens dirigim al Consell del Departament d’Antropologia amb la voluntat de transmetre el posicionament que hem adoptat davant l’actual situació que afecta a la universitat pública.

Alarmades per l’augment del finançament privat de la universitat i la conseqüent amenaça que aquest suposa per a la creació i transmissió de coneixement plural i de qualitat, les estudiants de la universitat pública ens declarem en vaga indefinida com a única alternativa per tal de posar fre a l’exponencial privatització de l’educació, que es tradueix en un control de la lògica educativa en mans de les entitats privades.

Considerem il·legítima la justificació adoptada per la direcció de la política econòmica de la universitat de dur a terme aquestes mesures en nom de la suposada necessitat de retallar el finançament públic degut a l’actual conjuntura econòmica, doncs aquestes perjudiquen greument la funció de la universitat com a espai de cohesió i de creació de persones amb esperit crític, convertint-la en un instrument d’elitització social, i per tant d’exclusió de la classe treballadora a l’accés a un dret bàsic.

Davant el desmesurat atac a un dels drets fonamentals, com és l’educació, denunciem:

- L’augment del 66% sobre el preu d’aquest curs en les taxes universitàries.
- Les retallades de 10.000 milions d’euros en educació i sanitat.
- Els acomiadaments de professorat, PAS i PDI.
- La massificació d’alumnes a les aules.
- L’eliminació de la segona convocatòria. 
- El Pla de Governança 2015.


Davant d’aquesta progressiva precarització del sistema educatiu i de la continuada pèrdua dels drets i la sobirania de totes nosaltres, hem consensuat l’elaboració d’un pla de reivindicacions comunes.

- Exigim en primer lloc l’abolició del decret-llei 14/2012 i l’estratègia 2015.
- Una congelació de les taxes universitàries.
- La igualtat de condicions d’accés per a extracomunitaris.
- El restabliment de la segona convocatòria.
- La gratuïtat de l’ensenyança.
- El manteniment dels grups de tarda.
- La supressió del recàrrec del 40% en la matriculació d’una segona carrera.
- L’augment de beques.
- La paralització de la reducció de personal docent i especialitzat.
- El manteniment del personal no docent.
- L’accessibilitat i transparència en la gestió econòmica de la universitat.
- La participació directa dels estudiants i del professorat en la conformació dels plans d’estudis.
- La disminució de la ràtio d’alumnes per professor.
- Una millora de les condicions laborals i salarials.
- Un augment de les assignatures optatives i de lliure elecció.
- Una millora de les condicions d’investigació.
- No a la fusió de graus diferents.
- Una universitat gratuïta, inclusiva i universal.
- Replantejar el paper de les Ciències Socials i Humanes a nivell social i institucional.

A fi d’obtenir l’efectivitat d’aquestes reivindicacions ens veiem obligades a declarar-nos insubmises a l’actual sistema d’avaluació i per tant demanem al consell del departament la consideració de la proposta d’avaluació que ha estat consensuada per totes les estudiants:

- Demanem la nota mitja de l’expedient de cada alumna partir de l’aprovat a fi de garantir a totes les estudiants la possibilitat de participar en l’assemblea i en les mobilitzacions que comporta la lluita en la vaga indefinida, que seguirà al setembre; així com que els estudiants de segon de màster tinguin la possibilitat de llegir la seva tesina de fi de Màster, degut a la proximitat en la entrega.

Per tot això, també us proposem i us convidem a que, com a professors, us uniu a la vaga i participeu amb nosaltres en l’assemblea permanent, per tal de fer front comú a una situació que ens afecta a tothom, d’una manera o altra.

“Un règim que no proporciona als éssers humans cap raó profunda per cuidar-se entre sí, no pot preservar gaire temps la seva legitimitat” (R. Sennett).

JUNTES HO PODEM TOT
 
Assemblea permanent d’estudiants d’Antropologia de la UB