dimarts, de maig 31, 2011

SKILOKRITIKA (II): ANTECEDENTS

Rebétika: Té els seus orígens en els immigrants grecs procedents d'Àsia Menor a l’inici del segle XX, que s'instal·laren en bona part al voltant dels grans ports del país. La seva música reflecteix els ambients marginals de l'època, i les penúries que va haver de patir la població procedent d'aquesta àrea geogràfica. L'any 1983, el director de cinema Costas Ferris retratà una part d'aquesta època a la pel·lícula “Rebetiko”.

Laikà: Amb aquest nom es coneix la música que a partir dels anys seixanta es fa famosa arreu del país. En part conserva instruments provinents de la rebétika com ara el buzuki, però les seves lletres ja no parlen de mons marginals, sinó d'amor o d’històries més banals. Podríem comparar aquest gènere amb la cançó melòdica de l'època.

Skilàdika: En els seus orígens era considerada una deformació del laikà, inspirada en els ambients de les boîte i les discoteques dels setanta. El seu nom, skilos, fa referència a gos i era una forma d'indicar de manera despectiva la forma de cantar d'aquest estil, que també recuperava patrons més orientalitzats.