divendres, de maig 25, 2007

139

"Encontrarás un espléndido bosque de Atenea junto al camino, de álamos negros; allí mana una fuente y alrededor hay un prado; allí está el cercado de mi padre y la florida viña, tan cerca de la ciudad que se oye al gritar."

Odisea
Homero

"Els escriptors valencians adoptaven el castellà per a redactar llur literatura sense parar-se a pensar-ho: amb tota naturalitat. La llengua domèstica seguia essent el català- amb poquíssimes excepcions-, i no trobaven gens estrany allò de canviar d'idioma per a escriure."

Nosaltres, els valencians
Joan Fuster

"The Communist movements in the Balkans, as in all Europe, were immensely weakened by their obvious subservience to the national interest of a foreing power. The parties were directly connected with and dominated by the Soviet government."

History of tha Balkans
Barbara Jelavich


La Marina ( http://blogs.ya.com/adlibitum/) m'ha convidat a seguir la cadena d'un joc ben curiós: copiar les cinc primeres línies del segon paràgraf de la pàgina 139 del/s llibre/s que m'estigui llegint. Ara jo llenço la invitació al senyor Lluís Ràfols.